Drogtester

Drogtester utförs idag på mer än varannan större arbetsplats i Sverige och antalet analyser ökar stadigt. Allt fler företag testar idag sina anställda och många av de som tidigare endast testat vid nyanställning och misstanke har nu infört slumpvisa tester också på de redan anställda.

Sjukvårdscirkeln erbjuder er ett koncept av drogtester och ett förslag på hur er handlingsberedskap kan se ut!

Vi utför både urinprov för drogtester samt utandningsprov för alkoholtester.

De drogtester som analyseras på Karolinska universitetssjukhusets kemlab vilket gör att alla tester är till 100 % tillförlitliga. Vi hjälper även till med att utarbeta drogpolicy och avvänjningsavtal som ni kan ha med den aktuelle medarbetaren.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Comments are closed.