Ergonomi

Fysisk belastning på rörelseorganen är den vanligaste orsaken till arbetsorsakade besvär, och orsakar varje år mycket lidande och stora kostnader. Att jobba med smart teknik ökar arbetsglädjen och minskar risken för belastningsskador, och är därför en klok investering.

Vi ger er personal en adekvat utbildning i lyftteknik och ergonomi. Kontakta oss så berättar vi mer!

Comments are closed.