Hjärtstartare

Cirka 25 000-30 000 personer drabbas av hjärtinfarkt varje år i Sverige. Varje dag drabbas minst 27 svenskar av hjärtstopp (drygt 10 000/år) utanför sjukhus. Den vanligaste orsaken är hjärtinfarkt eller andra hjärttillstånd.

Tidsfaktorn är helt avgörande. Deffibrillering inom 3-5 min efter hjärtstopp ger optimala överlevnadschanser. Varje förlorad minut minskar överlevnadschanserna med 10 procent.

Fler och fler företag inser vikten av att ha en hjärtstartare på arbetsplatsen. Det finns många namn på den; AED, Automatisk Extern Defibrillator, deff eller det vanligaste uttrycket vi numera använder; hjärtstartare.
Det kan vara en service till dina kunder eller gäster men också en säkerhetsdetalj för personalen på arbetsplatsen.

Vid ett hjärtstillestånd är det viktigt att hjälpen kommer fram fort. Det tar i genomsnitt 11 minuter från att du ringer 112 till dess att ambulansen kommer till din undsättning. Vid ett hjärtstillestånd behövs en defibrillator som ger en elchock över hjärtat, ju tidigare man deffibrillerar desto högre är överlevnadschansen. Bäst effekt får man inom de första fem minuterna efter att hjärtat stannar. Med rätt kunskap och rätt utrustning kan du rädda liv. Med en hjärtstartare på arbetsplatsen ökar man överlevnadschansen radikalt.

Vi ser till att ni har den bästa utrustningen på marknaden. Sjukvårdscirkeln marknadsför dessa hjärtstartare: Zoll AED plus och Fred Easyport

Vi har olika finansieringssystem. Kontakta oss för offert eller information.

Comments are closed.