Kris- och sorghantering

När det händer som inte får hända, en olycka, ett plötsligt dödsfall eller omvälvande förändring på något annat sätt är. Det kan också vara en obehaglig upplevelse på arbetet som man inte räknat med. Då är det nödvändigt att bearbeta det inträffade.

Samtal i kris och sorg handlar ofta om att få berätta så att insikten fördjupas och att man därmed bättre förstår vad som har hänt. Det innebär att lära sig bemästra svåra minnesbilder, känna sorgens känslor och steg för steg återta tilliten till livet.

Sjukvårdscirkeln hjälper dig eller er personal att hitta tillbaka till livet igen

Kontakta oss

Comments are closed.