Stresshantering

Det finns idag flertalet former av stresshantering. För att stresshanteringen skall fungera och stödja individen att utvecklas mot att kunna hantera stress och leva ett liv i ökad balans behöver stresshanteringen vara individbaserad.

Vi arbetar med generella, trygga och kraftfulla verktyg till individuella problem, inte med generella lösningar på unika problem. Stress har ingen egentlig definition men är en mängd reaktioner som individen upplever på grund av olika intryck och påfrestningar.

Stress är något naturligt och baserat på bl.a. överlevnad.
Det finns s.k. negativ och positiv stress. Positiv stress är baserad på lust, längtan, glädje etc. Negativ stress är baserad oro, felaktig självbild och tankevurpor. Oavsett om stressen är positiv eller negativ skall stressen inte vara konstant utan vårt system(kropp, mentalt, känslomässigt, energi) behöver vila, ladda ur och fylla på. Om inte detta sker töms våra batterier och vi kan ”gå in i väggen”.

Nöden är kreativitetens moder sägs det. Det säger inget om vilken sorts kreativitet och resultat som uppnås, det kanske inte är så viktigt alla gånger.

Vi arbetar utifrån ett holistiskt perspektiv och med det menas:
För att få varaktiga och utvecklande resultat bör utveckling ske i balans och harmoni med var individen befinner sig just nu och de mål som individen satt upp eller står inför att uppnå. Hela människan skall vara med, tanke, känsla, kropp och själ.

Kontakta oss om ni har frågor eller vill ha en offert.

Comments are closed.