Utbildningar

Att i en krissituation när någon i ens närhet plötsligt blir svårt sjuk, eller om man kommer bland de första till en olycksplats. Det du gör innan ambulansen kommer, kan vara det som räddar liv!

Våra utbildningar anpassas efter era specifika behov. Här några exempel:

Förstahjälpen
Syftet med utbildning i förstahjälpen är att er personal ska stå rustade inför ett sjukdoms-eller olycksfall på arbetsplatsen. Detta kan också bli också ett mervärde på fritiden. De ska ha kunskap om de vanligaste sjukdomstillstånden och kunna göra situationen tryggare och bättre både för den drabbade kunden och den egna personalen innan ambulansen kommer. Detta står i Arbetsmiljöverket föreskrifter om första hjälpen och krisstöd.

Innehåller bland annat:

 • L-ABC (Livsfarligt läge-Airway-Breathing-Circulation)
 • Förflytta en skadad eller medvetslös person
 • Vrickningar och stukningar
 • Brännskador
 • Hjärnskakning
 • HLR (hjärtlungräddning)
 • Genomgång av de vanligaste akuta sjukdomstillstånden; Epilepsi, stroke, diabetes, astma, hjärtinfarkt samt anafylaktisk chock

Förstahjälpen och hjärtlungräddning på barn
Att kunna handla på ett bra sätt när ens eget barn eller ett barn man har ansvar för, är väldigt viktigt. Våra föreläsare ger dig en bra genomgång av det viktigaste när det gäller förstahjälpen barn. En kurs kan exempelvis innehålla följande delar:

 • L-ABC (Livsfarligt läge-Airway-Breading-Circulation)
 • Sårskador
 • Brännskador
 • Hjärnskakning
 • Allergiska reaktioner
 • Genomgång av de vanligaste akuta sjukdomstillstånden; Epilepsi, diabetes och astma, falsk krupp och anafylaktisk chock
 • HLR (hjärtlungräddning)
 • Få bort luftvägshinder, (Heimlichs manöver)

D-HLR – att hantera en hjärtstartare
Sjukvårdscirkeln hjälper er med utbildning på just den specifika hjärtstartare ni väljer. Ni kan välja att antingen bara få en genomgång på hjärtstartaren eller ha en kombinerad utbildning i förstahjälpen och D-HLR. Då får man en bra genomgång för vad man ska göra om någon på jobbet plötsligt insjuknar.

Brandskyddsutbildning
Brandskyddsutbildning är idag en skyldighet för alla som bedriver någon form av verksamhet eller ansvarar för en lokal. På alla arbetsplatser så ska det finnas personal med brandskyddsutbildning som ansvarar för säkerhet.
En brandskyddsutbildning innehåller bland annat följande delar:

 • Brandkunskap
 • Brandtriangeln
 • Agerande
 • Brandförebyggande åtgärder
 • Brandceller
 • Utrymningsvägar & larmvägar
 • Handhavande av släckutrustning

Vi tillhandahåller skyddskläder för de praktiska övningarna.

Vi erbjuder också instruktörsutbildningar i:
HLR (hjärtlungräddning)
D-HLR Defibrillering med Hjärtstartare / AED (Automatisk Extern Defibrillator)

Alla våra föreläsare jobbar aktivt inom den genre de ska undervisa i  t.ex akutsjukvården, alltså ambulans eller akut / intensivvårdsmottagningar eller räddningstjänsten. Detta gör att de har en stor kunskapsbank att ösa ur.

Comments are closed.