Hjärtstartare

Cirka 25 000-30 000 personer drabbas av hjärtinfarkt varje år i
Sverige. Varje dag drabbas minst 27 svenskar av hjärtstopp (drygt 10 000/år) utanför sjukhus. Den vanligaste orsaken är hjärtinfarkt eller andra hjärttillstånd.
Tidsfaktorn är helt avgörande. Deffibrillering inom 3-5 min efter hjärtstopp ger optimala överlevnadschanser. Varje förlorad minut minskar överlevnadschanserna med 10 procent.
Fler och fler företag inser vikten av att ha en hjärtstartare pá arbetsplatsen. 

Det kan vara en service till era kunder eller gäster men ocksä en säkerhetsdetalj för personalen på arbetsplatsen.

Vid ett hjärtstillestand är det viktigt att hjälpen kommer fram fort.
Det tar i genomsnitt 12 minuter frän att du ringer 112 till dess att ambulansen kommer till din undsättning. Vid ett hjärtstilleständ behövs en defibrillator som ger en elchock över hjärtat, ju tidigare man deffibrillerar desto högre är överlevnadschansen. Bäst effekt fär man inom de första fyra minuterna efter att hjärtat stannar.
Med rätt kunskap och rätt utrustning kan du rädda liv. Med en hjärtstartare pá arbetsplatsen ökar man överlevnadschansen radikalt.
Vi ser till att ni har den bästa utrustningen pà marknaden.
Siukvärdscirkeln marknadsför dessa hjärtstartare men kan naturligtvis hjälpa er med andra modeller om så önskas. 

Kontakta oss för mer information eller offert