Utbildningar

VÅRA UTBILDNINGAR

Vi anpassar våra utbildningar efter era behov

Vi ser till att ni alltid ska bli nöjda!

   Att i en krissituation när någon i ens närhet plötsligt blir svårt sjuk,

eller om man kommer bland de första till en olycksplats.

Det du gör innan ambulansen kommer, kan vara det som räddar liv!

 1. Alla våra instruktörer är certifierade och följer HLR-rådets riktlinjer
 2. Alla instruktörer har lång erfarenhet ifrån akutsjukvård och ambulans. Det ger oss en väldigt unik kompetens, vi delar gärna med oss av våra erfarenheter, tips och råd.
 3. Vi anpassar våra utbildningar efter era specifika behov.
 4. Vi jobbar efter de senaste rönen, evidensen, teknikerna och den senaste utrustningen inom HLR.
 5. Vi erbjuder också instruktörsutbildningar. Kontakta oss för mer info!

Hjärtlungräddning

 • Kursen innehåller hjärtlungräddning,
 • Hur man ska använda en hjärtstartare. Har ni redan en så ser vi till att vi övar på den ni har på er arbetsplats.
 • Stabilt sidoläge.
 • Hur man ska agera när någon sätter i halsen (buktryck eller Heimlichs manöver)
 • Säkerhetstänk.


Förstahjälpenutbildning

I alla våra utbildningar ingår hjärtlungräddning med hjärtstartare.


Syftet med utbildning i förstahjälpen är att er personal ska stå rustade inför ett sjukdoms-eller olycksfall arbetsplatsen. Detta kan också bli ett mervärde pà fritiden. De ska ha kunskap om de vanligaste sjukdomstillstånden och kunna göra situationen tryggare och bättre både för den drabbade kunden och den egna personalen innan ambulansen kommer. Detta står i
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om första hälpen och krisstöd.
Innehåller bland annat:
•L-ABC (Livsfarligt läge-Airway-Breathing-Circulation)
• Förflytta en skadad eller medvetslös person
• Vrickningar och stukningar
• Brännskador
• Hjärnskakning
• Hjärtlungräddning med hjärtstartare
• Genomgang av de vanligaste akuta sjukdomstillständen;
Epilepsi, stroke, diabetes, astma, hjärtinfarkt samt anafylaktisk chock.

Vi lägger till fler delar om ni har behov av detta. 


Kontakta oss om du har frågor eller en offert.


Förstahjälpenutbildning barn

Att kunna handla på ett bra sätt när ens eget barn eller ett barn man har ansvar för, är väldigt viktigt. Vära föreläsare ger dig en bra genomgång av det viktigaste när det gäller förstahjälpen barn. En kurs kan exempelvis innehalla föliande delar:

 • L-ABC (Livsfarligt läge-Airway-Breading-Circulation)
 • Sårskador
 • Brännskador
 • Hjärnskakning
 • Drunkning
 • Allergiska reaktioner
 • Genomgång av de vanligaste akuta sjukdomstillstånden
 • Epilepsi, diabetes och astma, falsk krupp och anafylaktisk chock
 • Hjärtlungräddning
 • Få bort luftvägshinder, (Buktryck eller Heimlichs manöver)


Kontakta oss om du har frågor eller en offert

Brandskyddsutbildning

Brandskyddsutbildning är idag en skyldighet för alla som bedriver nagon form av verksamhet eller ansvarar för en lokal. Pà alla arbetsplatser sä ska det finnas personal med brandskyddsutbildning som ansvarar för säkerhet.
En brandskyddsutbildning innehäller bland annat följande delar:
• Brandkunskap
• Brandtriangeln
• Agerande
• Brandförebyggande atgärder
• Brandceller
• Utrymningsvägar & larmvägar
• Handhavande av släckutrustning


Vi tillhandahaller skyddskläder för de praktiska övningarna.


Kontakta oss för offert eller info.

Om Anders

Ambulanssjukvårdare och ledarskapscoach


Anders Degerfeldt äger och driver Sjukvårdscirkeln sedan mer än 25 år. Hans drivkraft är mötet med människor. Att få lära ut livsavgörande kunskaper  samt få lyssna till och ge möjlighet, för dem han möter; vare sig det är i coachsamtalet eller andra sammanhang, att de ska få växa som människor eller som ledare. 


Lyssna gärna när han intervjuades i p4 av Stina Wolter.